Blog

വിദ്യാഭ്യാസ ഫലം പുനർ നിർവചിക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക പുനഃസൃഷ്‌ടി

ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിന്‍റെയോ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ദുരന്തസമയത്ത് വ്യക്തമാകുന്നു. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പരീക്ഷണ കാലഘട്ടമാണിത്. കൊറോണ ഇപ്പോളും അനിയന്ത്രിതമായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, സ്വന്തം നന്മയ്ക്കായി സമ്പൂർണ്ണ സംയമനം പാലിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, പല ഘട്ടങ്ങളിലും ആളുകൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു. ന്യായമായ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ, വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുവാൻ  ശ്രമിക്കുന്നു, കറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെ? ഈ ലളിതമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർ ആരാണ്? അവർ നിരക്ഷരരല്ല, നിയമം അറിയാത്തവരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസിലാക്കാത്തവരുമല്ല, എന്നതാണ് വസ്തുത. സർക്കാർ പലവിധത്തിൽ വ്യക്തമായി നിർദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ  പൊലീസുമായും മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും തർക്കിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദ്യാസമ്പന്നരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുമാണ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. പക്ഷേ, അവരുടെ സഹജാവബോധം ഒരു ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ തക്കവണ്ണം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ  വിദ്യാഭ്യാസം അവരെ സജ്ജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ.

മനുഷ്യ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നുവരുന്നു.

This article was originally published at Janmabhumi Daily on February 22, 2021
മാനവികതയുടെ അസ്തിത്വ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാന സമസ്യക്കിടയിൽ, ദേശീയ തലത്തിൽ, ഒരു ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻ‌സി‌എഫ്) തയ്യാറാക്കാൻ ഇതിനകം തന്നെ 5 വർഷം വൈകിയിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തേത് 2005 ൽ രൂപപ്പെടുത്തി. 10 വർഷത്തിനുശേഷം, 2015 ൽ ഒരു പുതിയ എൻ‌സി‌എഫ് വരാനിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനായുള്ള അഭൂതപൂർവമായ കൂടിയാലോചന പ്രക്രിയ കാരണം എൻ‌സി‌എഫ് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വൈകി. കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം എൻ‌സി‌ആർ‌ടി ഡയറക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സിലബസിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നാമെല്ലാവരും ആശങ്കാകുലരാണ്. എന്നാൽ അതിലും പ്രധാനം പാഠ്യപദ്ധതിയാണ്. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സിലബസ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിന് പുറമെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ – അദ്ധ്യാപനശാസ്‌ത്രം, പരീക്ഷയും അതിന്റെ വിലയിരുത്തലും. പരീക്ഷയും വിലയിരുത്തലും ഒരുപോലെയല്ല, മറിച്ച് പഠന പ്രക്രിയ്ക്ക് പരസ്പര പൂരകമാണ് . വ്യക്തിഗത തലത്തിലാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്വയം വിലയിരുത്താൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. എനിക്ക് എന്നെത്തന്നെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും, മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല. സ്വയം എന്നതിന് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ്, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അച്ഛനും അമ്മയും അദ്ധ്യാപികയും, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നേരിട്ടു സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനാൽ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും എന്നെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. പരീക്ഷ എന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ വിലയിരുത്തലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ അറിയാത്ത ഒരാൾ ഉൽപ്പന്നത്തെ വിലയിരുത്തണം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രക്രിയയുടെ ഉചിതമായ മാറ്റം, പരിഷ്കാരങ്ങൾ, പുനർ‌രൂപകൽപ്പന എന്നിവ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനുള്ള  ആത്മപരിശോധന പ്രക്രിയയാണ് വിലയിരുത്തൽ എന്നതുകൊണ്ടർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. മൂല്യനിർണ്ണയവും പരീക്ഷാ രൂപകൽപ്പനയും പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഭാഗം, പഠനത്തിന്റെ അധ്യാപന ശാസ്ത്രമാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് പാഠ്യപദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു – ഉള്ളടക്കം, അധ്യാപന ശാസ്ത്രം, വിലയിരുത്തൽ-പരീക്ഷ. അതിനാൽ ഇവ മൂന്നും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പരീക്ഷയും സിലബസും. അധ്യാപന ശാസ്ത്രവും  പഠന രീതിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന  ഫലങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.

ഇപ്പോൾ ‘പഠന ഫലം’ എന്ന വാചകം പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ വിഷയത്തിന്റെയും ഫലത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ‘തൈത്തരീയ  ഉപനിഷത്തിൽ’ പഠന ഫലം എന്നതിന് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ഫലമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ‌ വിവർ‌ത്തനം ചെയ്‌ത ഇതിനെ വെറും പഠനഫലം എന്നല്ല ‘വിദ്യാഭ്യാസ ഫലം’ എന്ന്  പരമര്‍ശിക്കാം. ഇത് വെറും സിലബസ് പഠിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല, കുറച്ച് അറിവ് സ്വാംശീകരിക്കുക, കുറച്ച് ആശയങ്ങൾ, ആ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അത് പഠന ഫലങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമഗ്രമായ ഭാരതീയ സങ്കൽപ്പത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഫലത്തിനാണ് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം. സംസ്കൃതത്തിൽ अधिगम फलित: (അധിഗം ഫലിത:), फलित: (ഫലിത:) – ഫലം अधिगम (അധിഗം) – വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ. अध्ययन (അദ്ധ്യയൻ)  എന്നത്  അധിഗമാണ്. സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും ഉയർന്ന സർവകലാശാലാ തലത്തിലായാലും ഗവേഷണ തലത്തിലായാലും മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെയും ഫലം എന്തായിരിക്കണം? എന്തായിരിക്കണം മുഴുവൻ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഫലം?

അതിനാൽ, ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ വേണം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. സമയനിഷ്ഠ, അച്ചടക്കം, ദേശസ്നേഹം, ശുചിത്വം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസഫലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് പാഠ്യപദ്ധതിയും പഠനരീതിയും നമ്മള്‍ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ഹൈ-ഫൈ എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റെഡിമെയ്ഡ് ക്ലാസ് മുറികൾ ഉണ്ടാകരുത്. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തേണ്ടതില്ല, ഡെസ്ക് വൃത്തിയാക്കരുത്, ക്ലാസ്റൂം ഇതിനകം വൃത്തിയുള്ളതും തയ്യാറായതും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്തതുമാണ്. അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശുചിത്വത്തിന്റെ മൂല്യം വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. പാഠ്യപദ്ധതി പ്രക്രിയ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഫലമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും  പാഠ്യപദ്ധതി പ്രക്രിയ.

ഈ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുവാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസ ഫലം കേവലം വ്യക്തിനിഷ്ടമാകരുത്. വ്യക്തിയുടെ സമഗ്രമായ വ്യക്തിത്വവികസനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങളിൽ ഒന്ന്. യോഗി അരവിന്ദോയുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാല്‍ അഞ്ചുതലത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വവികസനം – ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും ബൗദ്ധികവും ആത്മീയവുമായ വ്യക്തിത്വവികസനം. ഇത് വ്യക്തിഗത തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ഫലമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ ഫലത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വശം സാമൂഹ്യബോധമാണ്  ആണ്. പൗരബോധം, ഉത്തരവാദിത്വബോധം, സാമൂഹ്യ സംഭാവന എന്നിവയുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സാമൂഹിക തലത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലം. മൂന്നാമതായി, ദേശീയ തലത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തികളേക്കാൾ ദേശീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഒരു പൗരനായിരിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാലാമത്തെ ഘട്ടം സാർവത്രിക തലത്തിലാണ്. പരിസ്ഥിതി, അന്തർദ്ദേശീയ, ആഗോള അവബോധം, ആത്മീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളെ മാനിക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വ്യക്തിഗത, സാമൂഹിക, ദേശീയ, സാർവത്രിക, എന്നിങ്ങനെ നാല് തലങ്ങളിലും വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ശാശ്വത വിദ്യാഭ്യാസ ഫലം നിർവചിച്ചതിനുശേഷം, ഉചിതമായ മൂല്യം ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ ഉദ്ദേശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനും പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലത്തെ നാം നഗ്നമായി അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും അതേ സമയം തന്നെ പുതിയ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഫലത്തെ പുനർ നിർവചിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ്. ഇതിനായി കാലം കാത്തുവെച്ച സമയമാണിത്.

Educational Outcome: Educational outcome and National Education Policy. Redefining the educational outcome is the need of the hour.

Published by Vishnu S. Warrier